Brugervilkår

Under denne fane har vi samlet al information og alle relevante vilkår, der vedrører:

Ved at trykke på linkene ovenfor kan du hurtigt og nemt få adgang til information under netop det afsnit, du er interesseret i.

Hjemmesiden

Denne side (og øvrige betingelser og vilkår, som angives på denne hjemmeside) beskriver de vilkår, som gælder for brugen af hjemmeside www.care-club.com/dk (”hjemmesiden”). Læs disse brugervilkår grundigt, før du begynder at bruge hjemmesiden. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du disse brugervilkår. Hvis du ikke accepterer disse brugervilkår, bedes du undlade at bruge hjemmesiden.


Information om os

Hjemmesiden tilhører BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, i det følgende benævnt “BSH”. For mere information om BSH se venligst Kontakt- og virksomhedsinformation


Din brug af hjemmesiden

Du må kun bruge hjemmesiden til lovlige formål. Du må ikke bruge hjemmesiden:

a) på en måde, der overtræder gældende national eller international lovgivning eller forordninger

b) med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde

c) til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, som indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode, der har til formål at påvirke driften af software eller hardware.

Desuden samtykker du til, at du ikke bruger hjemmesiden til at:

a) sprede spam eller uønsket e-mailmateriale

b) udgive dig som repræsentant for BSH

c) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere indholdet på hjemmesiden for at skjule dets oprindelse eller materiale som sendes via hjemmesiden

d) give falske oplysninger om din tilknytning til personer eller virksomheder

e) handle på en måde, som negativt påvirker andre brugeres muligheder for at anvende hjemmesiden

f) deltage i kriminelle handlinger

g) publicere eller sprede materiale, som er et brud på eller krænker andres rettigheder, eller som er ulovligt, krænkende, ærekrænkende, vulgært eller på anden måde stødende, eller som indeholder reklamer for eller tilbud, knyttet til produkter eller serviceydelser

h) indsamle eller lagre personoplysninger om andre brugere uden deres udtrykkelige samtykke

i) overtræde brugerens ret til at trække sådanne samtykker tilbage, som beskrevet i h).

Hvis du overtræder BSHs brugervilkår, er du erstatningspligtig for den skade, som BSH og virksomhedens tilknyttede selskaber kan blive ramt af, som følge af dine handlinger.

Immaterielle rettigheder

BSH er ejer eller licenstager af alle immaterielle rettigheder som findes på hjemmesiden, og som publiceres på den. Du må gerne få indsigt i, hente og/eller bruge informationen på hjemmesiden udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Denne ret udgør ikke en overdragelse af ejendomsretten til materialet eller til kopier af materialet. Bemærk, at du ikke må foretage nogen som helst ændringer i materialet, du må ikke reproducere, sprede, offentligt fremføre, optage eller på anden måde bruge eller formidle materialet til offentligheden eller i kommercielt øjemed. Du må heller ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen grafik uden at angive kilden. Materialet på hjemmesiden må ikke bruges til kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra BSH.

Når du bruger hjemmesiden forpligter du dig til at overholde alle internationale og nationale ophavsretlige love samt at forhindre ulovlig distribution og kopiering af materialet.

Links og information på hjemmesiden

BSH garanterer ikke for, at informationerne, links eller andre oplysninger, som hentes fra hjemmesiden, er korrekte. BSH giver ingen garantier for materialets/indholdets korrekthed eller fuldstændighed, ej heller for pålideligheden i anbefalinger, holdninger, udtalelser og anden information, som vises eller spredes via hjemmesiden. Alle oplysninger stilles til rådighed, som de er og forefindes, og er beregnet til brug ud fra den betingelse, at BSH fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug eller tillid til sådanne oplysninger eller personer. BSH fralægger sig udtrykkeligt ansvaret for enhver form for erklæringer og garantier, udtrykkelige og implicitte, inklusive men ikke begrænset til garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, forsikringer om, at indholdet ikke krænker tredjeparters rettigheder eller vedrørende driften af hjemmesiden og indholdet, med undtagelse af de områder, hvor loven ikke tillader det.

BSH garanterer ikke, at hjemmesiden eller servere hvorpå hjemmesiden ligger eller elektroniske meddelelser som sendes af BSH, er fri for vira eller andre skadelige elementer.

Udveksling af links skal ikke tolkes som, at BSH eller hjemmesiden støtter, samarbejder med, er tilknyttet eller har juridisk ret til at anvende varemærker, mærker, logoer eller ophavsrettigheder, som vises i eller som kan åbnes via linkene, eller at linkende websider har ret til at anvende varemærker, mærker, logoer eller ophavsrettigheder, som tilhører BSH eller virksomhedens tilknyttede virksomheder eller datterselskaber.

Forpligtelse til at begrænse tab

Uden indflydelse på den ansvarsbegrænsning, der er angivet i disse brugervilkår, skal du tage alle rimelige forholdsregler for at begrænse dit tab, som opstår i forbindelse med erstatningskrav eller en retsforfølgning (uanset, om det drejer sig om forsømmelse, aftalebrud eller andet), som du fremsætter eller indleder over for BSH.

Eksterne links til hjemmesiden

Alle links til hjemmesiden skal først godkendes skriftligt af BSH, undtagen i følgende tilfælde;

a) linket indeholder kun teksten ”BSH” og indeholder ingen af BSHs eller dennes licenstageres/licensgiveres ophavsretligt beskyttede varemærker

b) linket linker alene til www.care-club.com/dk og ikke til sider længere nede i webstedshierakiet

c) når brugeren klikker på linket, vises siden i fuld skærm i et browservindue med fuldstændige funktioner og komplet navigering, ikke som en ramme på den linkede hjemmeside

d) linkets udseende, placering og øvrige egenskaber giver ikke et fejlagtigt indtryk af, at den juridiske enhed eller dens aktiviteter eller produkter er knyttet til eller støttes af BSH, og linket er heller ikke udformet på en måde, som kan skade eller udvande den goodwill, som er forbundet med BSH eller virksomhedens tilknyttede selskabers navne og varemærker. BSH forbeholder sig retten til, når som helst og efter eget skøn, at trække retten til at linke til hjemmesiden tilbage.

Ændringer på og eventuelle driftstop af hjemmesiden

Vi tilstræber at opdatere hjemmesiden regelmæssigt, og kan ændre indholdet når som helst. BSH forbeholder sig derfor retten til, uden foregående varsel og når som helst, at foretage ændringer og rette fejl eller udeladelser i dele af hjemmesiden samt foretage ændringer på hjemmesiden eller i de materialer og produkter, tjenester og priser (hvor det er relevant), som er beskrevet på hjemmesiden. Det forventes, at du kontrollerer denne side regelmæssigt for at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer, vi har foretaget.

Afbrydelser på grund af vedligeholdelse m.v. kan forekomme på hjemmesiden. BSH fraskriver sig ethvert ansvar for forstyrrelser, afbrydelser eller andet, som måtte forekomme på hjemmesiden. Hvis behovet opstår, kan BSH afbryde adgangen til hjemmesiden eller lukke den på ubestemt tid.

Adgang til hjemmesiden fra områder og steder uden for Danmarks grænser

BSH giver ingen garantier for, hvorvidt materialet på hjemmesiden er egnet til eller tilgængeligt for brug uden for Danmark, og adgang til hjemmesiden fra områder, hvor indholdet er ulovligt, er ikke tilladt. Hvis du bruger hjemmesiden på steder uden for Danmark, har du selv ansvaret for at overholde gældende lovgivning på det pågældende sted.

Information om dig og om dine besøg på hjemmesiden

BSH behandler information om dig i henhold til vores Privatlivspolitik. Når du bruger hjemmesiden samtykker du til sådan behandling, og du garanterer at alle dine personoplysninger er korrekte.

Upload af materialer på hjemmesiden

Alt materiale, som du uploader på hjemmesiden betragtes ikke som fortroligt og i forbindelse med, at du udleverer sådant materiale til BSH, overlader og overfører du alle immaterielle rettigheder (som ifølge lov kan overføres til BSH) til sådant materiale til BSH, og BSH har derfor ret til at bruge, kopiere, distribuere eller udlevere sådant materiale til tredjeparter.

BSH forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at fjerne eventuelt materiale og oplysninger, som du har uploadet/publiceret på hjemmesiden.

Brugerkonto

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at oprette en konto for at få adgang til beskyttede dele af hjemmesiden. Du skal i denne forbindelse gennemgå en registreringsproces ved at give fuldstændige og korrekte oplysninger i overensstemmelse med den aktuelle formular. Du vil også blive bedt om at vælge en adgangskode. Du er selv ansvarlig for, at din adgangskode og konto forbliver fortrolige og beskyttede. Du har også det fulde ansvar for alle aktiviteter, der udføres på kontoen. Du skal straks orientere BSH om uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. BSH vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab, som er et resultat af, at en anden person bruger din adgangskode eller konto.

Lovvalg

Din brug af hjemmesiden og disse brugervilkår er underlagt dansk lovgivning.

Tak, fordi du besøger hjemmesiden.

Brugerkonto

Vilkår og betingelser for oprettelse af brugerkonto

Du skal have en brugerkonto for at abonnere på BSH rengørings- og plejeprodukter. Du skal være fyldt 18 år for at oprette en brugerkonto. Du kan opsige din brugerkonto til enhver tid.

Væsentlige ændringer i vilkår og betingelser formidles digitalt og lægges ud på www.care-club.dk.

Opsigelse

Du kan når som helst, uden nogen opsigelsesfrist, afslutte din brugerkonto ved at logge ind på din konto under Min profil. Bemærk, at du skal have en brugerkonto for at kunne abonnere på rengørings- og plejeprodukter. Du skal altså have opsagt dit abonnement for at kunne afslutte din brugerkonto. Vi kan afslutte din brugerkonto uden angivelse af årsag med en opsigelsesfrist på fire uger. Vi har ret til at afslutte din brugerkonto med omgående virkning på grund af ekstraordinære omstændigheder. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, f.eks. i tilfælde af dødsfald, sygdom eller lignende, kan vi også kontaktes via careline-se@bshg.com ved afslutning af din brugerkonto.

Dine personoplysninger

Du skal videregive bestemte personoplysninger til BSH, for at vi skal kunne tilbyde abonnement på rengørings- og plejeprodukter. Se under Privatlivspolitik for mere information om BSHs behandling af personoplysninger.

Ændringer

BSH forbeholder sig ret til ensidigt at foretage ændringer, tilføje eller fjerne hele eller dele af disse Legal Notices når som helst. Det er dit ansvar at holde dig opdateret om gældende vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Oplysningerne på hjemmesiden er så vidt muligt korrekte, når de udgives. BSH garanterer ikke for, at informationerne, links eller andre oplysninger, som hentes fra hjemmesiden, er korrekte. BSH ifalder under ingen omstændigheder ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser af oplysninger i indholdet på Hjemmesiden. Alle oplysninger stilles til rådighed, som de er og forefindes, og er beregnet til brug ud fra den betingelse, at BSH fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug eller tillid til sådanne oplysninger eller personer

BSH forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller rettelser til enhver tid uden forudgående varsel. Afbrydelser på grund af vedligeholdelse m.v. kan forekomme på hjemmesiden. BSH fraskriver sig ethvert ansvar for forstyrrelser, afbrydelser eller andet, som måtte forekomme på hjemmesiden.

Copyright

Indholdet på denne hjemmeside tilhører BSH og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og andre immaterialretlige regler. Indholdet må ikke gengives, overføres, kopieres, distribueres, lagres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter til kommercielt brug uden særlig tilladelse fra BSH.

Læs venligst disse vilkår og betingelser inden du afgiver en bestilling på abonnement på rengørings- og plejeprodukter fra BSH Hvidevarer A/S (”BSH”). Rengørings- og plejeprodukter benævnes i disse vilkår og betingelser som ”Produkt” eller ”Produkter”.

For at kunne håndtere dit køb er det nødvendigt at indsamle og lagre visse personoplysninger. Vi samarbejder også med en række serviceleverandører, transportfirmaer og tjenester til betalings- og fordringshåndtering), og kan dele personoplysningerne, når det er nødvendigt for at gennemføre dit køb. Under finder du mere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvordan vi bruger cookies.

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, før du bestiller produkter. Når du bestiller produkter hos os, accepterer du disse vilkår og betingelser.

1) Generelt

Disse leveringsbetingelser gælder for køb og levering af abonnementsprodukter. Levering sker til nærmeste posthus/døgnpost i Danmark.

Ved salg til en forbruger gælder købelovens bestemmelser samt forbrugeraftalelovens bestemmelser altid.

BSH kan supplere og ændre disse leveringsbetingelser og publicere opdaterede betingelser på denne side.

2) Abonnement

På hjemmesiden angives anbefalet leveringsinterval pr. år for abonnement på det aktuelle produkt, men du kan selv vælge det leveringsinterval, du ønsker – alt fra hver måned, hver anden måned, hver tredje måned til en gang årligt. Der bliver leveret en pakke til dig, i henhold til det interval, du har valgt. Dit abonnement på produkter er baseret på den dato i måneden, hvor du afgiver din bestilling (afsendelsesdagen). Det betyder, at hvis du f.eks. afgiver din abonnementsbestilling på produkter den 5. marts og angiver, at du ønsker levering hver sjette måned, planlægges dine forsendelsesdag til at være 5. marts og 5. september hvert år. Du kan til enhver tid vælge at opsige, ændre intervallet eller produktet i abonnementet ved at kontakte os på  og 0771-112277, eller ved at foretage ændringen/opsigelsen direkte i din brugerkonto. I dette tilfælde skal vi bede om oplysningerne om ændringen af sortiment/produkt, eller om at du vil afslutte abonnementet senest to arbejdsdage før næste afsendelsesdato.

3) Leverings- og fragtomkostninger

Bestilte produkter leveres i originaludførelsen. BSH forbeholder sig ret til at foretage minde tekniske ændringer, der ikke påvirker produkternes funktion. Leveringstiden er normalt 6-10 hverdage, beregnet fra afsendelsesdatoen. Levering af produkter kan kun ske til leveringsadresser i Danmark.

Fragt omkostningerne pr. levering er følgende:

Fri fragt ved alle bestillinger

4) Betalingsbetingelser

Betaling for produkter med abonnement sker med betalingskort og håndteres af BSH betalingspartner Stripe.  Betaling tækkes på afsendelsesdagen. For abonnementsbetaling gælder Stripes generelle vilkår og betingelser, som du kan læse mere om her.

5) Uafhentet pakke

For alle pakker, der ikke afhentes, forbeholder BSH sig til ret til at debitere dig 200 kr. for omkostninger til returfragt, ekspeditionsgebyr og håndteringsgebyrer.

6) Transportskade eller defekt Produkt

Transportskadede produkter skal, inden for 7 arbejdsdage fra modtagelsen af Produktet, anmeldes til reservdelsskada@bshg.com med vedlagte billeder af udvendig og indvendig emballage samt skaden på produktet. Du kan også kontakte BSHs kundeservice på 44 89 80 18. Som skader regnes både synlige og skjulte skader, hvilket betyder, at du skal tage Produktet ud af emballagen og undersøge varen grundigt. Husk at beholde al emballage ved transportskade.

7) Fortrydelsesret og returnering

Som forbruger har du, når du køber varer ved fjernsalg, 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du inden for rammerne af dit abonnement første gang du modtager produktet. Du har ret til at undersøge produktet forsigtigt. Emballagen må ikke brydes i større udstrækning end det, der er nødvendigt for at bedømme produktets egenskaber og funktion. Hvis du har håndteret produktet i videre udstrækning end nødvendigt for at bedømme dets egenskaber og funktion, har BSH ret til erstatning for den værdiforringelse, dette har medført. Bemærk, at etiketten med varenummeret, som sidder på emballagen, skal være intakt. Meddel BSH via nedenstående kontaktoplysninger og inden for tidsfristen, om du vil gøre brug af fortrydelsesretten. I forbindelse med dette modtager du et returnummer. Via forbrug.dk kan du finde en standardfortrydelsesformular, https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/e-handel/fortrydelsesret-og-klager/.

Eventuel retur af produktet skal ske inden for 14 dage fra modtagelsen af returnummeret. Følgeseddel/faktura skal vedlægges det returnerede produkt og returnummer skal angives tydeligt. Skade, som opstår som følge af manglende emballering, bliver ikke tilbagebetalt. Returvarer må ikke tilbagesendes pr. efterkrav.

Vi anbefaler, at du returnerer produktet med en forsendelsesform, der kan spores, eller som rekommanderet forsendelse. Der er vigtigt, hvis varen skulle forsvinde eller blive beskadiget. Forbrugeren betaler selv omkostningerne i forbindelse med returnering af varer.

Tilbagebetaling af et returneret produkt sker uden unødigt ophold, efter produktet er modtaget, kontrolleret og godkendt af BSH’s Varemodtagelse, dog senest 14 dage efter at returvaren er modtaget. Ved fejlbestilt vare sker tilbagebetalingen med fakturabeløb med fradrag af returfragt. Ved fejlleveret vare sker tilbagebetalingen med fakturabeløb, inkl. fragt, og du modtager en forudbetalt returfragtseddel.

Hvis du ikke er tilfreds med vores håndtering af din reklamation, har du mulighed for at kontakte Center for Klageløsning under Nævnenes Hus, www.forbrug.dk. Vi deltager i eventuelle tvistprocedurer ved Center for Klageløsning og følger deres anbefalinger. Postadresse til Center for klageløsning: Toldboden 2, Viborg, 8800, Danmark. For grænseoverskridende reklamationer, benyt venligst dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8) Firmakøb

Købelovens regler om handelskøb gælder, når du handler gennem et firma eller angiver et firmanavn på fakturaen, dvs. at fortrydelsesretten i henhold til punkt 7 ovenfor ikke gælder. Bemærk, at elektroniske komponenter ikke tages retur.

9) Ansvar

BSH forudsætter, at du har nødvendig viden om eventuel montering af et bestilt produkt. Du har ansvaret for, at medfølgende Produkt bliver monteret på en fagmæssig korrekt måde.

10) Ændring af leveringsbetingelser og opsigelse af abonnement

BSH har ret til at ændre disse leveringsbetingelser fra tid til anden. Gældende vilkår og betingelser for abonnementsprodukter er tilgængelige på hjemmesiden. Derfor er det vigtigt, at du som abonnent, regelmæssigt sætter dig ind i betingelserne. Ændringer af væsentlig betydning, eksempelvis sådanne som berører priser, omkostninger og leveringstider, skal BSH informere dig via e-mail mindst 14 dage før ændringen træder i kraft. Hvis du ikke accepterer de ændrede betingelser, har du ret til at sige abonnements op, se punkt 2 ovenfor for flere oplysninger. Hvis du ikke har opsagt aftalen, anses du for at have accepteret de ændrede betingelser. Ændringer, som ikke er af væsentlig betydning træder omgående i kraft.

BSH forbeholder sig til enhver tid ret til at sige abonnementstjenesten af produkter op uden nogen som helst form for ansvar.

11) Kontaktoplysninger

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Se Kontakt- og virksomhedsinformation for kontaktoplysninger.

20% på din første ordre?

Ja tak!

Choose the delivery frequency and the quantity