Dine personoplysninger hos BSH

Vi ønsker, at du skal føle dig tryg, når du kontakter BSH, og når du bruger produkter og tjenesteydelser fra BSH. BSH behandler dine personoplysninger med største omhu, og er påpasselige med at værne om dine personoplysninger. Derfor har vi oprettet denne side, hvor vi så tydeligt som muligt beskriver, hvordan vi blandt andet behandler dine personoplysninger og cookies.

Når du kontakter os, kan vi lagre og behandle den information, du leverer, for at kunne håndtere dine spørgsmål og eventuelle følgespørgsmål.

Under linket nedenfor kan du læse mere om de forskellige elementer i vores håndtering af personoplysninger og cookies. Bemærk, at hvor der er behandling af personoplysninger, som kun kan henføres til visse services kan mere specifik information om den behandling, der vedrører denne specifikke tjeneste, findes under afsnittet for denne service.

Det er vigtigt, at du læser og forstår vores Privatlivspolitik, og føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Bestemte former for behandling vil vi dog kun gennemføre, efter vi har indhentet dit udtrykkelige og frivillige samtykke.

Under den aktuelle fane finder du information om:

– Privatlivspolitik
– Brug af cookies

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Se Kontakt- og virksomhedsinformation for kontaktoplysninger. For at anvende dine rettigheder ifølge GDPR, udfyld denne formular. Ved andre spørgsmål vedrørende datasikkerhed, kontakt os på: dataprotection@care-club.com.

Dataansvarlig

Det er BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup (herefter (”vi” eller ”BSH”), som er operatør af www.care-club.dk (”hjemmesiden”) og dataansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger. BSH behandler dine personoplysninger med største omhu og værner om din privatsfære. Derfor tager vi de relevante og tilgængelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at vi og vores tjenesteydere efterlever den gældende databeskyttelseslovgivning.

Dine persondata

Det er vigtigt, at du læser og forstår indholdet i privatlivspolitikken og derved føler dig tryg og informeret om vores behandling af dine personoplysninger. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Se Kontakt- og virksomhedsinformation for kontaktoplysninger.

I denne privatlivspolitik vil vi i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning informere dig om typen og omfanget af samt formålet med vores indsamling, behandling og brug af de personoplysninger, som indhentes i forbindelse med din brug af Hjemmesiden og vores tjenesteydelser. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og hvordan du udøver disse rettigheder. Bemærk, at hvor der sker behandling af personoplysninger, der kun kan henføres til specifikke tjenesteydelser, er dette beskrevet for den respektive tjenesteydelse under den pågældende fane.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, finder du information om fremgangsmåden nederst i denne privatlivspolitik.

I følgende afsnit beskrives det mere detaljeret, hvordan dine personoplysninger indsamles, behandles og bruges (dvs. behandlingens aktivitet, omfang og formål).

Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person. Det kan eksempelvis være din postadresse, e-mailadresse eller dit telefonnummer.

Standard dataindsamling

Som standard logger vi enhver brug af Hjemmesiden for at kunne rette fejl samt opdage og opklare eventuelle brud på sikkerheden. Detaljer om den information, vi indsamler, når du besøger Hjemmesiden, bliver forklaret nedenfor under punktet ”Logdata i webserver” og ”Brugerprofiler, som vi anvender”.

Hvis du f.eks. registrerer dig for aktuelt abonnement af rengørings- og plejeprodukterne, beder vi om dit navn og adresse og andre personoplysninger. Se mere nedenfor.

Alle personoplysninger, som du gør tilgængelige for os, behandles alene til det formål, som de er gjort tilgængelige for. Hvis personoplysninger indsamles og behandles separat og til en specifik tjenesteydelse, ud over hvad der angives nedenfor, beskrives denne behandling mere udførligt under fanerne for de respektive tjenesteydelser.


Logdata i webserver

Af hensyn til brugervenligheden sender din browser automatisk information (logdata) til vores webserver, hver gang du besøger Hjemmesiden. En del af denne information lagres i logfiler, herunder:

 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Webadresse (URL) til webstedet, som linkede hertil
 • Brugte filer
 • Overført datamængde
 • Browsertype og version
 • Operativsystem
 • ID-nummer

Generelt analyserer vi kun logdata med henblik på at detektere eventuelle funktionsfejl på hjemmesiden eller for at finde en løsning på et eventuelt brud på sikkerheden. Informationen er nødvendig af brugervenlige årsager for at kunne levere det indhold, du anmoder om ved din brug af hjemmesiden. Logdataene analyseres desuden af statistiske årsager for at forbedre hjemmesiden og dens undersider.

Brugerprofiler, som vi anvender

Vi bruger cookies og sporingspixels til indsamling af data om din brug af Hjemmesiden i markedsføringsøjemed (via e-mail og øvrig digital markedsføring), såsom til information om kampagner, produkter eller tilbud og til markedsanalyser samt for at kunne tilpasse Hjemmesiden efter brugernes behov. Indsamlingen af brugerdata og oprettelsen af en brugerprofil sker pseudonymiseret ved hjælp af et cookie-id. Vi opretter og lagrer altså kun brugerprofiler i psedonymiseret form og kombinerer dem aldrig med dit navn eller anden information, heller ikke din e-mailadresse, som vil kunne direkte forbindes med din identitet.

Vi indsamler data og opretter brugerprofiler ved hjælp af tjenesten Adobe Analytics (Omniture) fra Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din brug af Hjemmesiden overføres til Adobes servere, hvor den analyseres og sendes tilbage til os i samlet form, og afdækker trends i den generelle brug af Hjemmesiden. Brugerprofilen knyttes ikke sammen med dit navn, din e-mailadresse eller andre deltaljer, som ville kunne direkte identificere dig som individ.

Deaktivering: Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling af dine brugeroplysninger og mod, at vi opretter en pseudoonymiseret brugerprofil af denne type (opt-out). Du kan fremsætte din indsigelse på Adobes hjemmeside før opt-out. Hvis du vil vide mere om, hvordan cookies fungerer, og om opt-out-mulighederne i Adobe Analytics, kan du finde officiel dokumentation fra Adobe på følgende adresse: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies her.

Adobe Test & Target

Vi indhenter og behandler brugerdata i forbindelse med dit besøg på vores Hjemmeside ved hjælp af analyse-cookies og/eller JavaScript for at kunne skræddersy Hjemmesiden (og nyhedsbrevet) på den mest optimale måde. Dine brugerdata indhentes og bruges til at oprette en pseudonymiseret brugerprofil med et cookie-id.

Vi benytter tjenesten Adobe Test & Target, som stilles til rådighed af Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”) til at indhente brugerdata og generere brugerprofiler.

Adobe Test & Target fungerer på basis af A/B-tests. Det betyder, at den besøgende på vores Hjemmeside kan se en anden version af Hjemmesiden end den oprindelige (f.eks. med et andet layout og andet indhold). Ved at sammenligne versionerne kan vi se hvilken version af Hjemmesiden brugerne foretrækker. Den eneste information, som relaterer sig til dig, og som behandles af Adobe Test & Target, kan ikke bruges til at identificere dig direkte. Desuden bruges IP-anonymisering, hvilket betyder, at din IP-adresse afkortes, inden Adobe Test & Target udfører yderligere behandling. Brugerprofilen knyttes ikke sammen med dit navn, din e-mailadresse eller andre detaljer, som kan direkte forbindes med din identitet.

Brugerdata lagres af den benyttede tjeneste i højst 37 måneder fra indsamlingsdatoen.

Deaktivering: Brug følgende link, hvis du vil deaktivere indsamling af dine brugerdata: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Linket nedenfor fører til mere information om, hvordan Adobe Test & Targets cookies fungerer, og til opt-out-alternativet: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

Information, vi kan bede om

Ved brug af vores tjenesteydelser kan du direkte eller indirekte give os information. Når du ringer til kundeservice, kan samtalen blive optaget, og hvis du chatter med vores kundeservice, kan teksterne blive analyseret. Det kan ske, at du giver os yderligere oplysninger ved hver ny dialog med os (via telefon, sms, e-mail, kontaktformular eller brugen af hjemmesiden). Det omfatter også oplysninger, som du videregiver, når du registrerer dig som abonnent på den aktuelle serviceydelse.

Oplysninger, du kan blive bedt om at give til os, er bl.a.:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Adgangskode
 • Mobilnummer
 • Pasnummer
 • Fødselsdato

For at kunne stille betalingstjenester til rådighed, eksempelvis ved køb i vores eShop, er betalingsoplysninger også nødvendige. Vi har taget tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine oplysninger mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. F.eks. sendes alle oplysninger i relation til et kortkøb i en krypteret udgave, som betyder, at oplysningerne overføres via en sikker forbindelse, og at dine personoplysninger ikke kan læses af udenforstående.

Information, vi kan indsamle om dig

Når du bruger vores tjenesteydelser, kan det være nødvendigt, at vi indsamler oplysninger om dig ud over de oplysninger, du selv giver os. Det kan f.eks. være oplysninger fra samarbejdspartnere og leverandører af betalingstjenester samt oplysninger om kreditværdighed fra kreditvurderingsbureauer, banker eller lignende.

Information, vi kan indsamle om dig:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Information om varer/tjenesteydelser, som du har købt hos/af os
 • Historisk information om dine tidligere køb
 • Servicestatus og servicehistorik, som eksempelvis returvarer og reklamationer du har foretaget eller anmodet om
 • Information om, hvordan du bruger Hjemmesiden, herunder svartid på Hjemmesiden, hvordan du går ind på og forlader siden, hvilke eventuelle download-fejl der er indtruffet, samt leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig.
 • Enhedsinformation, såsom IP-adresse, der benyttes til at forbinde din computer til internettet, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszoneindstillinger, operativsystem, platform og skærmopløsning
 • Din geografiske placering
 • Faktureringsoplysninger

 

Nyhedsbrev

Hvis du registrerer dig til at abonnere på BSHs nyhedsbrev, vil de oplysninger, du afgiver i forbindelse med registreringen, kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive delt med andre. Navn og gyldig e-mailadresse er nødvendig, for at du kan registrere dig. For at verificere, at det er ejeren af e-mailadressen, der tilmelder sig, bruger vi en såkaldt ”double-opt-in”-metode. Det betyder, at vi registrerer tilmeldingen til nyhedsbrevet og sender en e-mail med en bekræftelse.

Samtykke til at modtage markedsføring og i den forbindelse foretage behandling af dine personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Du finder et link til dette formål i hvert nyhedsbrev. Du kan også afmelde nyhedsbrevet direkte på Hjemmesiden eller meddele os det via kontaktmulighederne, som findes under fanen Kontakt- og virksomhedsinformation.

Kontaktformular

Når du kontakter os via e-mail eller kontaktformularen på hjemmesiden, lagres de oplysninger, du afgiver, og de bruges til at behandle din anmodning og til eventuelle opfølgende spørgsmål.

Bruger-/medlemskonto

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at åbne en konto for at få adgang til beskyttede dele af hjemmesiden. Du skal i så fald gennemgå en registreringsproces, hvor du bliver bedt om at afgive visse personoplysninger om dig selv.

Vores behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med, at du køber abonnement af BSH, kan dine personoplysninger blive lagret og brugt til at yde, udføre og forbedre vores tjenesteydelser.

Med udgangspunkt i købsaftalen bliver dine personoplysninger brugt til at:

 • Gennemføre dit køb af varer og ved behov til at bekræfte din identitet og kontrollere din alder.
 • Yde kundesupport og information om produkter og tjenesteydelser, du beder os om.
 • Administrere, udvikle, forbedre og teste vores tjenesteydelser og de systemer, som de stilles til rådighed i.
 • Administrere din brugerkonto.
 • Kunne give medlemmer en personlig tilpasset oplevelse.
 • Markedsføre produkter og tjenesteydelser.

Hvis du giver samtykke, bliver dine personoplysninger behandlet for at:

 • Udsende nyhedsbreve med aktuelle tilbud.
 • Lagre dine internetindstillinger ved hjælp af cookies for at skabe en personlig brugeroplevelse og for at kunne målrette relevante tilbud til dig.
 • Invitere dig til at deltage i kundeundersøgelser og initiativer til forretningsudvikling.

BSH behandler også personoplysninger ud fra en interesseafvejning, såsom til at:

 • Vurdere og forbedre vores sortiment og tjenesteydelser samt de systemer, som de stilles til rådighed i, f.eks. gennem fejlsøgning, dataanalyse, udvikling og afprøvning m.m. (forretningsudvikling og kvalitetsformål).
 • Håndtere kundeservicesager og svare på forespørgsler, klager og lignende (give en god service, kvalitet og vejledning).
 • Forhindre misbrug af en tjenesteydelse (forhindre, forebygge og undersøge svindel).
 • Gennemføre og deltage i konkurrencer og events (give en god service).
 • Gemme påbegyndt ordreafgivelse/kundekurv (give en god service)
 • Dele og gøre sig bekendt med andre kunders bedømmelser af produkter (give en god service)

BSH indsamler og behandler personoplysninger for at efterleve relevant lovgivning, herunder regnskabslovgivning, skattelovgivning og lignende. 

Vores behandling af dine personoplysninger: Detaljeret

Formål Type af behandling Type af personoplysninger RetsgrundlagOpbevarings- periode
For at gennemføre dine bestillinger og håndtere dine købModtagelse af bestilling Identificering
Håndtering af leverance Håndtering af betaling
Håndtering af reklamations- og garantisager
Navn
Kontaktoplysninger, (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
Betalingsinformation
Kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer
Købsinformation (f.eks. hvilken vare der er bestilt, eller om varen skal leveres til en anden adresse
Opfyldelse af købsaftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.24 måneder med det formål at kunne håndtere eventuelle reklamations- og garantisager
For at markedsføre produkter og tjenesteydelserVis relevante produktanbefalingerSend direkte markedsføring via elektroniske og øvrige kanaler Sende nyhedsbreve via elektroniske og andre kanaler
Gennemfør kampagner eller send tilbud og indbydelser til events
Navn
E-mail
By
Betalingsinformation
Samtykke til nyhedsbrev og legitim interesse for registrerede kunderTil nyhedsbreve – så længe samtykket består
For abonnementskunder – 1 år efter afsluttet abonnementet
For at invitere dig til at deltage i kundeundersøgelser og initiativer til forretningsudviklin g, såsom at vurdere BSHs websted, produkter og tjenesteydelserKommunikere med dig om undersøgelser/ initiativer Information om aktiviteter, som du deltager/har deltaget i Analyse af din adfærd, indtryk, svar og kommentarer Optagelse af lyd og skærmbevægelser (sker kun ved samtykke) Registrering af dine interesser til fremtidige undersøgelserKontaktoplysninger, (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
Tekniske oplysn  inger om computer, mobiltelefon og andre enheder, som anvendes, og deres indstillinger.
Dine kommentarer til og synspunkter på vores sider, tjenesteydelser og produkterOplysninger, du kan vælge at dele med os
Køn
Alder
Civilstand
Børn i husstanden
Boligform
Hobbyer
Berettiget intresse.Så længe kunderelation eksisterer og derefter 1 år
For at gennemføre og administrere deltagelse i konkurrencer og eventsKommunikere med dig som deltager i konkurrencen Kommunikere med dig inden og efter eventet (f.eks. bekræftelse på tilmeldinger, spørgsmål eller bedømmelser) Identificere og kontrollere din alder Udtrække vindere og formidle gevinsterNavn
Kontaktoplysninger, (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
Fødselsdato
Oplysninger du afgiver ved konkurrencedeltagelse, f.eks. billeder
Oplysninger, du afgiver ved et event
Berettiget interesse i at administrere din deltagelse i konkurrencer/events, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.I den periode hvor konkurrencen/eventet (inklusive evt. bedømmelse) foregår
For at yde kundesupport og give information om produkter og tjenesteydelser, som du beder os om, samt håndtere kundeservicesager og svare på forespørgsler, klager og lignendeKommunikere og besvare eventuelle spørgsmål til kundeservice (via telefon, digitale kanaler og sociale medier) Identificering Løsning af eventuelle klage- og supportsager Optagelse af samtaler til trænings- og kvalitetsformålNavn
Kontaktoplysninger, (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
Lydoptagelse
Din korrespondance
BetalingsinformationOrdreoplysninger
Opfyldelse af købsaftalen ved spørgsmål om købet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i øvrige tilfælde berettiget interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen er nødvendig for at kunne tilgodese vores og din berettigede interesse i at håndtere kundeservicesager.Til købet er gennemført (inkl. levering og betaling) og i en periode på 3 år derefter med det formål at kunne håndtere eventuelle reklamations- og garantisager. Optagede samtaler og chat-kommunikation kan opbevares i højst 90 dage. Før øvrige sager afhængig af behandling, dog højst i 2 år.
For at dele og gøre sig bekendt med andre kunders bedømmelse af produkter (give en god service)Oprette en brugeridentitet, så du kan publicere bedømmelser på vores HjemmesideNavn/brugernavn
Din evt. bedømmelse af et produkt eller en tjenesteydelse
Behandlingen er nødvendig for at kunne tilgodese vores og din berettigede interesse i at dele og gøre sig bekendt med produktanmeldelser fra brugere, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.Afhængig af behandling, dog højst i 7 år.
For at vurdere og forbedre vores sortiment og tjenesteydelser samt de systemer, som de stilles til rådighed i, som f.eks. gennem fejlsøgning, dataanalyse, udvikling og afprøvning, forskning, m.m. (forretningsudvikling og kvalitetsformål)Gøre tjenesteydelser mere brugervenlige, f.eks. ændre brugerfladen for at forenkle informationsflowet eller for at fremhæve funktioner, der ofte bruges af kunder i vores digitale kanaler.
Udarbejde grundlag for at forbedre vare- og logistikflowet, f.eks. ved at kunne prognosticere indkøb, lager og leverancer.
Udarbejde grundlag for at udvikle og forbedre vores sortiment.Udarbejde grundlag for at udvikle og forbedre vores ressourceeffektivitet ud fra et miljø- og bæredygtighedsperspektiv, f.eks. ved at effektiviserer indkøb og planlægning af leverancer.
Udarbejde grundlag for at planlægge nyetableringer af lagre. Give dig mulighed for at påvirke vores sortiment.
Udarbejde grundlag for at forbedre IT-systemer med det formål at øge sikkerheden for os og dig som kunde/besøgende.
Navn
Kontaktoplysninger, (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer) Alder
Køn
Ordreoplysninger og brugergenererede data (f.eks. klik- og besøgshistorik)
Korrespondance med dig og eventuel feedback fra dig på vores produkter og tjenesteydelser
Tekniske oplysninger om computeren, mobiltelefonen og andre enheder, som du anvender, samt deres indstillinger. Information om, hvordan du har interageret med os, hvor længe du har brugt tjenesten, og hvor længe forskellige sider er besøgt, svartider, hvornår du går ind på og forlader tjenesten og lignende
Berettiget interesse for at tilgodese vores og vores kunders berettigede interesse i at bedømme og forbedre vores sortiment og tjenesteydelser samt de systemer, de stilles til rådighed i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.Fra indsamlingen og i 3 år.
For at forhindre misbrug af BSHs tjenesteydelser, da vi bestræber os på, at vores tjenesteydelser skal være trygge og sikre.Undersøge eller forhindre bedragerier eller andre lovovertrædelser gennem f.eks. hændelsesrapportering i lagerbygninger.
Forhindre udsendelse af spam, phishing, chikane, forsøg på ulovlig log-on på brugerkontoen eller andre tiltag, som er forbudt i henhold til loven eller vore købsvilkår
Beskytte og forbedre vores IT-miljø mod angreb og hacking
Navn
Kontaktoplysninger, (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer) Videooptagelser fra kameraovervågning
Ordreoplysninger
Tekniske oplysninger om computeren, mobiltelefonen og andre enheder, som du anvender, samt deres indstillinger.
Oplysninger om, hvordan vores digitale tjenesteydelser er blevet anvendt
Retlig forpligtelse, hvis en sådan foreligger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, ellers berettiget interesse i at forhindre misbrug af en tjeneste (forhindre, forebygge og undersøge svindel), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.Afhængig af behandling, dog højst i 3 år.
For at kunne opfylde virksomhedens retlige forpligtelser (f.eks. bogføringsloven, Hvidvaskloven, og lignende)Opfylde retlige forpligtelser i henhold til lovkrav, domme eller myndighedsbeslutninger. Sådanne krav kan f.eks. dreje sig om reglerne for produktansvar og produktsikkerhed såsom udarbejdelse af kommunikation og information til offentligheden og kunder om produktalarm og produkttilbagekaldelser ved eksempelvis en defekt eller sundhedsskadelig vare.Navn
Kontaktoplysninger,
F.eks. adresse, e-mail og telefonnummer
Betalingsformation
Din korrespondance
Oplysning om købstidspunkt, købssted, eventuel fejl/klage
Retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.Bogføring 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet indeholdende personoplysninger vedrører (bogføringsloven)
Produktansvar 10 år (produktansvarsloven)   Produktsikkerhed 5 år (produktsikkerhedsloven)
Hvidvaskning af penge 5 år (lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme).

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

I visse tilfælde kan vi overføre eller dele dine personoplysninger med udvalgte tredjeparter. Vi tager alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, når de er overføres til eller deles med disse tredjeparter.

Selskaber, som er en del af BSH-koncernen, og vores leverandører/samarbejdspartnere
BSH kan overføre dine personoplysninger til andre selskaber i BSH-koncernen og til vores leverandører/samarbejdspartnere for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig samt til andre formål, som fremgår af denne privatlivspolitik.

Hvis disse tredjeparter har forpligtet sig til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner for behandlingen af personoplysningerne, har vi indgået en databehandleraftale med disse tredjeparter, da de ikke behandler personoplysningerne til egne formål men på vegne af os. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt at indhente dit samtykke, for at disse tredjeparter kan behandle dine personoplysninger, da behandlingen vil være underlagt specifikke instruktioner og begrænsninger i databehandleraftalen.

Hvis den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning kræver, at vi indhenter dit forudgående samtykke til, at vi udleverer dine personoplysninger til disse tredjeparter, informerer vi dig selvfølgelig separat og overfører ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.

Myndigheder
BSH kan udlevere nødvendige informationer til myndigheder, f.eks. politiet, skattevæsnet eller andre myndigheder, hvis det er nødvendigt efter gældende lov, eller hvis du har samtykket til, at vi gør det.

Ved afhændelse
Hvis BSH sælger eller køber virksomheder eller aktiver, kan vi udlevere dine personoplysninger til en fremtidig sælger eller køber af sådanne virksomheder eller aktiver. BSH kan også udlevere og dele personoplysninger om BSHs kunder, hvis BSH eller en væsentlig del af alle BSHs aktiver erhverves af en tredjepart.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS

Vi bestræber os på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. I visse situationer overfører vi dog dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS f.eks. til et selskab i BSH-koncernen eller af en af BSHs leverandører, der er placeret i et tredjeland. Da BSH er fast besluttet på altid at beskytte dine personoplysninger, tager vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at oplysningerne bliver håndteret sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontrakter med modtageren af personoplysninger, eller ved at sikre, at oplysningerne overføres til modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer, såsom EU-U.S. Privacy Shield, hvis overførslen sker til USA.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores aftalemæssige forpligtelser over for dig og som påkrævet i henhold til de lovbestemte opbevaringsperioder.

Læs nærmere om, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger i ovenstående skema.

Oplysninger om mindreårige

Mindreårige må ikke fremsende personoplysninger til os uden tilladelse fra forældre eller værge, forudsat at behandlingen af personoplysningerne er nødvendig til det konkrete formål.

Dine rettigheder som registreret

Retten til indsigt
Du har ret til omkostningsfrit at bede om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, herunder anmode om kopi. Herudover har du ret til at modtage informationer formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, kategorier af modtagere, opbevaringsperioder, dine rettigheder, enhver tilgængelig information om, hvorfra dine personoplysninger stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos dig, og forekomsten af eventuelle automatiske afgørelser.

Når du udøver din indsigtsret, kan vi bede dig om at fremsende yderligere oplysninger for at sikre en effektiv håndtering af din henvendelse, og at oplysningerne om dig udleveres til rette person.

Retten til at berigtige og supplere urigtige oplysninger
Du kan anmode om, at dine personoplysninger bliver berigtiget, hvis oplysningerne er ukorrekte. Under hensynstagen til formålene med behandlingen har du også ret til at få fuldstændiggjort eventuelle ufuldstændige personoplysninger.

Retten til at få oplysninger slettet (“retten til at blive glemt”)
Du kan anmode om sletning af personoplysninger, som vi behandler om dig, hvis:

 • Oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Du trækker dit samtykke tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ikke legitime interesser til behandlingen, som går forud for indsigelsen.
 • Du gør indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Behandlingen af personoplysningerne er ulovlig.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.
 • Personoplysningerne er indsamlet om et barn (under 13 år), som du har forældreansvaret for, og indsamlingen er sket i forbindelse med et udbud af informationssamfundstjenester (f.eks. sociale medier).

Bemærk, at vi kan have ret til af afslå din anmodning, hvis der er juridiske forpligtelser, som hindrer os i umiddelbart at slette visse personoplysninger. Disse forpligtelser er bl.a. fastlagt i bogførings- og skattelovgivningen den finansielle lovgivning, lovgivningen om hvidvaskning af penge og forbrugerlovgivningen. Det kan også forekomme, at behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares ved en domstol. Hvis vi ikke kan imødekomme en anmodning om sletning, behandler vi personoplysningerne udelukkende til det formål, som hindrer den anmodede sletning.

Retten til begrænsning
Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses, og at oplysningerne i et sådant tilfælde kun skal opbevares af os i følgende situationer:

 • I den tid det tager os at kontrollere, om oplysningerne er korrekte, hvis du bestrider oplysningernes korrekthed.
 • Hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig, at oplysningerne slettes, og i stedet ønsker, at vi begrænser anvendelsen af disse.
 • Hvis du ønsker, at vi beholder oplysningerne, selvom vi ikke har brug for dem længere, fordi du skal kunne bruge dem til, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares; eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og i perioden mens vi kontrollerer, hvorvidt vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

I visse tilfælde kan vi dog ikke nødvendigvis imødekomme en anmodning om begrænsning, eksempelvis hvis oplysningerne er nødvendige for, at vi skal kunne forsvare vores rettigheder eller beskytte en anden persons rettigheder. Hvis begrænsningen finder sted, meddeler vi dem, der har modtaget dine personoplysninger om begrænsningen af behandlingen, medmindre det viser sig at være umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. På din anmodning informerer vi også dig om, hvem der er blevet informeret om begrænsningen.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at dette ikke vil påvirke behandlingen af dine personoplysninger forud for dette tidspunkt.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at anmode om at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Retten til dataportabilitet er dog betinget af, at de personoplysninger, du har givet os, bliver behandlet på grundlag af dit samtykke, eller hvis behandlingen tager udgangspunkt i en kontrakt med os, som du er part i, samt at behandlingen foretages automatisk. En forudsætning for, at du kan få transmitteret dine personoplysninger direkte til fra os til en anden dataansvarlig er, at overførslen er teknisk mulig.

Det danske Datatilsyn har udgivet en vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på Datatlsynets hjemmeside her.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Hvis du besøger andre hjemmesider, gælder BSHs brugervilkår ikke længere. Vi anbefaler, at du læser brugervilkårene for disse hjemmesider.

Hvad med cookies og lignende sporingsteknologier?

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier for at kunne levere en skræddersyet og optimal brugeroplevelse af vores hjemmeside. Se venligst under Brug af cookies for at få mere information om, hvordan BSH bruger cookies og lignende.

Hvordan beskyttes dine personoplysninger?

Vi har iagttaget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med fremskridtene og udviklingen på det teknologiske område. Al information sendes i krypteret form for f.eks. at gøre kortkøb så sikre som muligt. Det betyder, at informationen overføres via en sikker forbindelse, og at dine personoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Kun personer, som faktisk har brug for at behandle dine personoplysninger, for at vi skal kunne opfylde vores angivne formål, har adgang til dem.

Din kontaktperson ved alle spørgsmål om personoplysninger

Vores databeskyttelsesrådgiver bistår os med at sikre, at vi overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. For at anvende dine rettigheder ifølge GDPR, udfyld denne formular. Ved andre spørgsmål vedrørende datasikkerhed, kontakt os på: dataprotection@care-club.com

Tilsynsmyndighed

Datatilsynet (Danmark) er den tilsynsmyndighed, som i Danmark fører tilsyn med, at offentlige myndigheder og private, der behandler personoplysninger om de registrerede, efterlever den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du mener, at BSH behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk  

Ændringer af denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik kan ændres ved behov for eksempelvis ved eventuelle ændringer af vores tjenesteydelser, som indebærer væsentlige ændringer i behandlingen af dine personoplysninger, på grund af teknologisk udvikling, ved ændringer i BSHs organisation eller forretningsstrategi eller for at opfylde lovkrav. Af den grund opfordrer vi dig til at holde dig opdateret om eventuelle ændringer i denne privatlivspolitik ved at besøge vores Hjemmeside, hvor privatlivspolitikken er offentliggjort.

Privatlivspolitikken blev senest opdateret den 28. marts 2019

Vi bruger cookies på hjemmesiden for at kunne levere en skræddersyet og fleksibel brugeroplevelse. Cookies er tilladt i henhold til blandt andet EUs databeskyttelsesdirektiv. En cookie er en lille tekstfil, som automatisk lagres i din browser. Cookies har indvirkning på, hvordan hjemmesiden fungerer, og for at få den bedst mulige oplevelse bør de være aktiveret. Desuden anvendes cookies og sporingspixels til at indsamle data om din brug af hjemmesiden for at kunne tilpasse hjemmesiden efter dine behov. Hvis du vælger at deaktivere cookies, skal du være opmærksom på, at hjemmesiden ikke vil fungere korrekt.

Indsamlingen af brugeroplysninger sker via placering af cookie-tekstfilen i din browser. I forbindelse med dette skabes der et anonymiseret bruger-id. Vi skaber og lagrer således kun brugerprofiler i anonym form og kombinerer dem aldrig med dit navn eller anden information, f.eks. din e-mailadresse, som kan afsløre din identitet. Du kan når som helst ændre indstillingerne til enten at acceptere eller deaktivere cookies på din computer.

På hjemmesiden bruges følgende cookies:

Funktionscookies

Vi indsamler information om, hvordan du som besøgende bruger hjemmesiden, f.eks. hvilke sider du oftest besøger, og om du får fejlmeddelelser fra nogen af vores websider. Disse cookies indsamler ikke nogen information, som identificerer dig som person. Al information, der indsamles om dit besøg, er anonymiseret. Informationen bruges kun til at forbedre hjemmesidens funktioner.

Præstationscookies

Præstationscookies gør, at hjemmesiden kan huske dine valg (f.eks. brugernavn, sprog eller region) og tilpasser funktionerne efter disse. Disse cookies kan også bruges til at huske ændringer i skriftstørrelse, skrifttype og andet, som du kan tilpasse. Informationen, som disse cookies indsamler, anonymiseres, og de kan ikke spore dine aktiviteter på andre hjemmesider.

Målrettede cookies eller cookies til markedsføring

Disse cookies bruges til at vise annoncer, som er relevante for dine interesser. De placeres normalt af annonceringsnetværk efter tilladelse fra hjemmesidens operatør. De husker, at du har besøgt en hjemmeside, og denne information deles med andre organisationer, eksempelvis annoncører.

Cookies fra tredjepart

Vi har forsøgt at tage vores forholdsregler for at sikre, at de cookies, der bliver brugt, svarer til ovenstående beskrivelser, og at valget ”Accepter” (aktiver) eller ”Deaktiver” (afbryd) bliver respekteret. Men visse cookies fra tredjeparter vil måske fortsat være aktive. Vi har desværre ikke kontrol over disse cookies, og i dette tilfælde henvises du til listen over cookies på denne side, som indeholder yderligere information.

Mere information om cookies

Besøg www.aboutcookies.org, hvis du vil vide mere om cookies generelt samt om, hvordan du håndterer dem. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indholdet på eksterne hjemmesider.

Du kan læse mere om, hvordan du beskytter dine personoplysninger på hjemmesiden her Privatlivspolitik:

20% på din første ordre?

Ja tak!

Choose the delivery frequency and the quantity