Brukervilkår

I denne kategorien har vi samlet all informasjon og alle relevante vilkår som omhandler:

Ved å trykke på koblingene ovenfor kan du raskt og enkelt få tilgang til informasjon om det avsnittet du er interessert i.

Denne siden (sammen med de øvrige vilkårene som angis på BSHs nettsted) beskriver vilkårene som gjelder for bruk av BSHs nettsted www.care-club.com/no (“nettstedet”). Les disse brukervilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet aksepterer du disse brukervilkårene. Vennligst avstå fra å benytte nettstedet dersom du ikke aksepterer brukervilkårene.

Informasjon om oss

Nettstedet driftes av BSH Husholdningsapparater AS (“BSH”). Du finner mer informasjon om BSH under Kontakt- og selskapsinformasjon


Din bruk av nettstedet

Du kan bare bruke nettstedet til lovlige formål. Du skal ikke bruke nettstedet

a) på en måte som bryter med gjeldende nasjonale eller internasjonale lover eller forordninger
b) med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte
c) ved å bevisst overføre opplysninger, sende eller overføre materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastaturloggere, spionprogram, annonseprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som har til formål å påvirke driften av programvare eller maskinvare.

Herunder bekrefter du at nettstedet ikke vil benyttes til å

a) spre søppelpost eller uønsket e-postmateriale
b) utgi deg for å representere BSH
c) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere innholdet på nettstedet for å skjule opphavet eller materialet som sendes via nettsiden
d) legge igjen falske opplysninger om din tilknytning til personer eller selskaper
e) opptre på en måte som virker negativ på andre brukeres mulighet til å bruke nettstedet
f) utføre kriminelle aktiviteter
g) publisere eller spre materiale som er et brudd mot eller krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, krenkende, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder reklame for eller anbud koblet til produkter eller tjenester
h) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere uten deres uttrykkelige samtykke
i) bryte brukerens rett til å trekke tilbake slike samtykker, som beskrevet i h).

Dersom du bryter BSHs brukervilkår, er du erstatningsansvarlig for eventuell skade BSH og deres tilknyttede selskaper rammes av som følge av dine handlinger.

Immaterielle rettigheter

BSH er eier eller lisenstaker av alle immaterielle rettigheter som finnes på nettstedet og som publiseres på den. Du kan utelukkende benytte deg av, hente og/eller bruke informasjon på nettstedet til personlig og ikke-kommersiell bruk. Denne retten utgjør ingen overdragelse av eierrettighetene til materialet eller til kopier av materialet. Vær oppmerksom på at du ikke kan gjøre noen endringer i materialet, eller reprodusere, spre, offentlig vise eller spille av eller på annen måte bruke eller formidle det til allmennheten eller til kommersielle formål. Du kan heller ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk uten å angi kilden. Materialet på nettstedet kan ikke brukes til kommersielle formål uten at du på forhånd har innhentet godkjenning fra BSH.

Ved å bruke nettstedet forplikter du deg til å følge internasjonale og nasjonale lover om opphavsrett, samt forhindre ulovlig distribusjon og kopiering av materialet.

Koblinger og informasjon på nettstedet

BSH gir ingen løfter eller garantier for nøyaktigheten i lenker eller annen informasjon som finnes på nettstedet. BSH gir ingen garantier vedrørende materialet/innholdets korrekthet eller fullstendighet, inkludert påliteligheten til anbefalinger, påstander, uttalelser og annen informasjon som vises eller spres via nettstedet. All informasjon gjøres tilgjengelig og skal brukes vel vitende om at BSH ikke kan holdes ansvarlig for tap, erstatningsansvar, skade eller kostnader av noen art som oppstår helt eller delvis, direkte eller indirekte som følge av bruk av eller tillit til slik informasjon eller en slik person. BSH fraskriver seg uttrykkelig alle løfter og garantier, uttrykkelige og underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller forsikringer om at innholdet ikke krenker rettighetene til tredjepart eller driften av nettstedet og innholdet, med mindre annet lovgivning forbyr slik fraskrivelse.

BSH garanterer ikke at nettstedet eller serverne der nettstedet ligger, eller elektroniske meldinger som sendes av BSH, er uten virus eller andre skadelige data.

Tilgjengeliggjøring av koblinger skal ikke tolkes som at BSH eller nettstedet støtter, samarbeider med, er tilknyttet eller har juridisk rett til å bruke varemerker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som vises i eller som kan åpnes via koblingene, eller at koblede nettsteder har rett til å benytte seg av varemerker, merker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som tilhører BSH eller deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

Ansvar for tapsbegrensning

Uten innvirkning på ansvarsbegrensningen som er angitt i disse brukervilkårene, skal du treffe alle rimelige tiltak for å begrense dine tap som oppstår i forbindelse med erstatningskrav eller en prosess (uansett om det gjelder forsømmelse, avtalebrudd eller annet) som du starter eller innleder mot BSH.

Eksterne koblinger til nettstedet

Alle lenker til nettstedet må først godkjennes skriftlig av BSH, med unntak av i følgende tilfeller:

a) lenken inneholder bare teksten “BSH” og inneholder ingen av BSHs eller BSHs lisenstakeres/lisensgiveres opphavsrettslig beskyttede varemerker
b) lenken peker bare til care-club.com/no og ikke til nettsider lenger nede i nettstedhierarkiet
c) når brukeren klikker på lenken, vises siden i fullskjerm i et nettleservindu med fullstendige funksjoner og komplett navigering, og ikke som en ramme i nettsiden med lenken
d) lenkens utseende, plassering og øvrige egenskaper gir ikke det falske inntrykket av at en juridisk enhet eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller støttes av BSH, og den er heller ikke utformet på en måte som kan skade eller utvanne goodwillen som forbindes med BSH eller navnene og varemerkene til BSHs tilknyttede selskaper. BSH forbeholder seg retten til når som helst og etter eget forgodtbefinnende å trekke tilbake retten til å ta i bruk lenker til nettstedet.

Endringer i og eventuelle driftstopp på nettstedet

Vi jobber for å oppdatere nettstedet regelmessig og kan når som helst endre innholdet. BSH forbeholder seg derfor retten til når som helst å gjøre endringer i eller korrigere feil i deler av nettstedet, gjøre andre endringer på nettstedet eller i materialet og produktene, tjenestene og prisene (der det er hensiktsmessig) som er beskrevet på nettstedet, uten nærmere varsel. Du forventes å kontrollere denne siden fra tid til annen for å se eventuelle endringer vi har gjort.

Driftsstopp for vedlikehold og lignende kan forekomme på nettstedet. BSH tar ikke ansvar for forstyrrelser, avbrudd eller andre problemer som kan forekomme på nettstedet. Ved behov kan BSH avbryte tilgang til nettstedet eller stenge det på ubestemt tid.

Tilgang til nettstedet fra områder og steder utenfor Norge

BSH gir ingen garantier for hvorvidt materialet på nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Norge, og tilgang til materialet fra områder der innholdet er ulovlig, forbys herved. Hvis du bruker nettstedet fra steder utenfor Norge, er du selv ansvarlig for å overholde gjeldende lovgivning på stedet.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

BSH behandler informasjonen om deg i henhold til våre Retningslinjer for personvern. Du er selv ansvarlig for å ta del av aktuell informasjon om denne behandling, og du garanterer at alle opplysninger som du har oppgitt om deg selv, er korrekte.

Opplasting av material på nettstedet

Alt materiale du laster opp til nettstedet, anses som ikke-konfidensielt, og når du overlater slikt materiale til BSH, overleverer og overfører du også alle immaterielle rettigheter til slikt material til BSH, og BSH har dermed rett til å bruke, kopiere, distribuere og overlevere slikt materiale til tredjepart.

BSH forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å fjerne materiale og opplysninger som du har lastet opp / publisert på nettstedet.

Brukerkontoen

Du kan i enkelte tilfeller være nødt til å opprette en konto for å få tilgang til beskyttede deler av nettstedet. Du må da gjennom en registreringsprosess der du oppgir fullstendige og korrekte opplysninger i henhold til det aktuelle registreringsskjemaet. Du bes da om å velge et passord. Du tar selv hele ansvaret for at passordet og kontoen forblir hemmelige og beskyttede. Du har også ansvaret for alle aktiviteter som utføres på kontoen. Du forplikter deg til å snarest varsle BSH om uautorisert bruk av kontoen eller andre sikkerhetsbrudd. BSH tar ikke ansvar for eventuelle tap som følge av at noen andre bruker passordet eller kontoen din.

Lovanvendelse

Din bruk av nettstedet og disse brukervilkårene er underlagt norsk materiell rett uten anvendelse av de aktuelle lovvalgsreglene.

Takk for at du besøker nettstedet!

 

Brukerkonto


Vilkår for oppretting av Brukerkonto

For å kunne abonnere på BSH rengjørings-og vedlikeholdsprodukter, må du ha en Brukerkonto. Du må ha fylt 18 år for å kunne opprette en Brukerkonto. Du kan når som helst avslutte Brukerkontoen din.

Vesentlige endringer i vilkårene formidles digitalt og legges ut på www.care-club.com/no.

Oppsigelse

Du kan når som helst og uten noen oppsigelsestid avslutte din Brukerkonto ved å logge inn på din konto under min profil. Merk at du trenger en Brukerkonto for å kunne abonnere på vedlikeholds- og rengjøringsartikler. For å kunne si opp din Brukerkonto må du altså ha sagt opp abonnementet ditt. Vi kan avslutte din Brukerkonto uten at det oppgis noen grunn med en oppsigelsestid på fire uker. Vi har rett til å avslutte din Brukerkonto med umiddelbar virkning på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Hvis det foreligger særskilte omstendigheter (f.eks. ved dødsfall, sykdom eller lignende), kan du også kontakte oss via careline-se@bshg.com ved avslutning av Brukerkonto.

Dine personopplysninger

Du må oppgi visse personopplysninger til BSH for at vi skal kunne levere abonnement på rengjørings- og vedlikeholdsprodukter. For mer informasjon om BSHs behandling av personopplysninger, se fanen Retningslinjer for personvern

Endringer

BSH forbeholder seg retten til å når som helst gjøre endringer i, lage tillegg til eller fjerne hele eller deler av disse legal notices. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på gjeldende vilkår.

Vilkår for bruk av nettstedet

Informasjonen på nettstedet er så langt mulig korrekt ved publisering. BSH gir ingen løfter eller garantier for nøyaktigheten i informasjonen, koblinger eller annen informasjon som finnes på nettstedet. BSH påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet. All informasjon gjøres tilgjengelig og skal brukes vel vitende om at BSH ikke kan holdes ansvarlig for tap, erstatningsansvar, skade eller kostnader av noen art som oppstår helt eller delvis, direkte eller indirekte som følge av bruk av eller tillit til slik informasjon eller en slik person.

BSH forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer eller rettelser uten forhåndsvarsel. Driftsstopp for vedlikehold og lignende kan forekomme på nettstedet. BSH er ikke ansvarlig for forstyrrelser, avbrudd eller andre problemer som kan forekomme på nettstedet.

Copyright

Innholdet på denne hjemmesiden tilhører BSH og er beskyttet ved lov. Informasjonen kan ikke, unntatt der annet er oppgitt, reproduseres, overføres, kopieres, distribueres eller lagres uten særskilt tillatelse fra BSH.

 

E-shop for abonnement på rengjørings- og vedlikeholdsprodukter

Vennligst les disse vilkår og bestemmelser før du bestiller abonnement på rengjørings-og vedlikeholdsprodukter fra BSH Husholdningsapparater AS (”BSH”). Rengjørings-og vedlikeholdsprodukter omtales i disse vilkårene som ”produkt” eller ”produkter”.

For å kunne administrere kjøpet ditt er vi nødt til å samle inn og lagre noen personopplysninger. Vi samarbeider også med en rekke tjenesteleverandører (transportselskaper og tjenester for betalings- og fordringshåndtering) og kan dele personopplysninger når det er nødvendig for å fullføre kjøpet ditt. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine samt informasjonskapsler i Retningslinjer for personvern.

Les disse vilkårene og bestemmelsene nøye før du bestiller produkter fra BSH. Ved å bestille produkter fra oss samtykker du til disse vilkårene og bestemmelsene.

 

1) Generelt

Disse leveransevilkårene gjelder for kjøp og leveranse av abonnement på produkter. Leveranse av abonnementsprodukter kan bare gjøres til leveringsadresse i Norge.

Ved salg til forbrukere gjelder alltid den norske Forbrukerkjøpsloven, samt den norske Distans- och hemförsäljningslagen.

Ved salg til personer som ikke er forbrukere gjelder alltid Kjøpsloven.

BSH kan supplere og endre disse leveransevilkårene og publisere oppdaterte vilkår på denne siden. Det er imidlertid vilkårene som gjelder ved kjøpstidspunktet som blir gjeldende for deg som kjøper.

 

2) Abonnement

På nettsiden angis anbefalt leveringsintervall per år for abonnement på gjeldende produkt, men du kan selv velge det leveringsintervallet du vil ha – alt fra hver måned, annenhver måned, hver tredje måned osv. til en gang per år. En pakke blir levert til deg i henhold til det intervallet du har valgt. Ditt abonnement på produkt kommer til å ta utgangspunkt i den datoene i måneden du legger inn din abonnementsbestilling (”forsendelsesdag“). Dette innebærer at hvis du f.eks. legger abonnementsbestillingen av produkt den 5. mars, og angir at du vil ha den hver sjette måned, planlegges dine forsendelsesdager til 5. mars og 5. september hvert år. Du kan når som helst velge å avslutte, endre intervall eller produkt i abonnementet ved å kontakte oss på  og 0771-112277, eller ved å gjøre endringen/oppsigelsen direkte i Brukerkontoen din. I slike tilfeller trenger vi å få informasjon om bytte av intervall/produkt eller at du vil avslutte abonnementet senest to arbeidsdager før neste forsendelsesdag.

3) Leveranse og fraktkostnader

Bestilte produkter leveres i sin originalutførelse. BSH forbeholder seg retten til å gjøre mindre tekniske endringer som ikke påvirker produktets funksjon. Leveringstiden er normalt 3-4 arbeidsdager regnet fra forsendelsesdagen. Levering er til nærmeste postkontor i Norge.

Fraktkostnad per leveranse er som følger:

Fri frakt ved bestilling over 500 kr. Ellers er leveringskostnaden 75 kr.

4) Betalingsvilkår

Betaling for abonnement på produkt skjer med bankkort og håndteres av BSHs betalingspartner Stripe.  Betaling trekkes på forsendelsesdagen. For betaling av abonnement gjelder Stripes generelle vilkår som du finner  .

5) Ikke uthentet pakke

For alle pakker som ikke hentes ut, forbeholder BSH seg retten til å debitere deg 200 kr for oppståtte kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringskostnad.

6) Transportskade eller defekt produkt

6.1 Forbrukerkjøp

Transportskadede produkter skal, innen 7 arbeidsdager fra du har mottatt produktet, meldes til reservedelsskade@bshg.com med vedlagte bilder av ytre og indre emballasje samt skaden på produktet, eller per telefon til BSHs kundeservice på 22 66 06 00. Som skade regnes både synlige og skjulte skader, hvilket innebærer at du må ta av emballasjen (ta produktet ut av forpakningen) og inspisere produktet nøye. Vær oppmerksom på at du må beholde all emballasje ved transportskade.

6.2 Annet kjøp

Ved annet kjøp skjer levering når varen er overlevert til fraktfører, jf. kjøpsloven § 7(2), Ved skader som ikke skyldes transport eller ved levering av defekteprodukter, gis melding på tilsvarende måte og med samme innhold som beskrevet i punkt 6.1 ovenfor.


7) Angrerett og retur

Som forbruker har du 14 dagers angrerett i henhold til den norske angrerettsloven når du handler på internett. Angreretten løper fra den datoen du første gang mottar produktet innenfor rammen av ditt abonnement. Du har rett til å undersøke produktet forsiktig. Forpakningen må ikke brytes i større utstrekning enn det som har vært nødvendig for å fastsette produktets egenskaper og funksjon. Hvis du håndterer produktet i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastsette dets egenskaper og funksjon, har BSH rett til erstatning for verdireduksjonen som dette har medført. Merk at etiketten med artikkelnummer som sitter på forpakningen må være intakt. Vennligst benytt angreskjema vedlagt vareforsendelsen eller varsle BSH via kontaktinformasjonen nedenfor innen tidsfristen hvis du vil bruke angreretten. I forbindelse med dette mottar du et returnummer. På følgende side finner du et angrerettskjema som du kan bruke, https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/.

Eventuell retur av produktet skal deretter skje innen 14 dager fra du har mottatt returnummeret. Følgeseddel/faktura skal legges ved returnert produkt, og returnummeret må tydelig angis. Skade som oppstår som følge av mangelfull innpakning, tilbakebetales ikke. Returer skal ikke sendes tilbake med postoppkrav.

Vi anbefaler at du sender returen med en forsendelse som kan sporeseller rekommandert. Det er viktig dersom godset skulle forsvinne eller skades. Som forbruker er du selv ansvarlig for kostnader i forbindelse med retur av varer.

Tilbakebetaling av returnert produkt skjer uten unødige forsinkelser etter at produktet er mottatt, kontrollert og godkjent av BSHs varemottak, dog senest 14 dager etter at returen er mottatt. Ved feilbestilt vare skjer kreditering med fakturabeløp med avdrag for returfrakt. Ved feillevert vare skjer kreditering av fakturabeløp inkl. frakt, og du får en forhåndsbetalt returfraktseddel.

Dersom du ikke skulle være fornøyd med vår håndtering av reklamasjonen din, ønsker vi å informere deg om at du har mulighet til å kontakte det norske Forbrukerrådet og eventuelt den norske Forbrukerklagenemnda (FKU). Postadresse til Forbrukerrådet: Forbrukerrådet, postmottak, Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo. Postadresse til FKU: Forbrukerklageutvalget, Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo. Se www.forbrukerradet.no for mer informasjon.

8) Firmakjøp

Når du kjøper gjennom et firma eller bruker et firmanavn på kvitteringen er det den norske kjøpsloven som gjelder, dvs. angreretten i henhold til pkt. 7 over gjelder ikke. Merk at elektroniske komponenter ikke kan returneres.

9) Ansvar

BSH forutsetter at du har nødvendig kunnskap vedrørende eventuell montering av bestilt produkt. Du er ansvarlig for at leverte produkter blir montert på en faglig forsvarlig måte av autorisert personell, og for øvrig i henhold til forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om inngrep i elektriske apparater. BSH vil ikke være ansvarlig for skade eller tap som følge av feilaktig montering eller bruk av leverteprodukter.


10) Endring av leveringsbetingelser og oppsigelse av abonnement

BSH har rett til å endre disse leveringsbetingelsene fra tid til annen. Gjeldende vilkår for abonnement av produkter finnes på nettstedet. Derfor er det viktig at du som abonnent gjør deg kjent med vilkårene regelmessig. Endringer av vesentlig betydning, for eksempel slike som gjelder priser, kostnader og leveringstider, skal BSH informere deg om på e-post minst 14 dager før endringen trer i kraft. Hvis du ikke aksepterer de endrede vilkårene, har du rett til å si opp avtalen, se nærmere informasjon i pkt. 2 over. Hvis du ikke har sagt opp avtalen, anses du å ha akseptert de endrede vilkårene. Endringer som ikke er av vesentlig betydning trer i kraft med en gang.

BSH forbeholder seg retten til å når som helst avslutte abonnementstjenesten for produkter uten noe som helst ansvar.

11) Kontaktinformasjon

Husk at du alltid kan kontakte oss hvis du har spørsmål. Du finner kontaktinformasjon under Kontakt- og selskapsinformasjon.

Link to subpage Kontakt- og selskapsinformasjon.

Handlekurv

Har ikke noe i handlekurven!
0

20% på din første bestilling?

Ja, takk!