Din integritet hos BSH

Vi på BSH vill att du ska känna dig trygg när du kontaktar BSH samt när du använder BSH produkter och tjänster. BSH behandlar dina personuppgifter med största omsorg och vi är måna om att värna om din personliga integritet. Därför har vi upprättat denna sida, där vi så tydligt som möjligt beskriver hur vi bland annat behandlar personuppgifter och cookies.

Under nedanstående länkar kan du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av dina personuppgifter och av cookies. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa tjänster, kan mer specifik information om den behandling som rör respektive tjänst finnas under avsnitten för dessa tjänster.

Innan du använder dig av BSH tjänster är det viktigt att du läser och förstår hela Integritetspolicyn. Viss typ av behandling kommer vi dock endast genomföra efter att ha inhämtat ditt uttryckliga och frivilliga samtycke.

Under aktuell flik finner du information om:

– Integritetspolicy
– Användningen av cookies

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor! För kontaktinformation, vänligen se Kontakt- och Bolagsinformation.
För att utöva dina rättigheter enligt GDPR, fyll i formuläret. För övriga frågor som berör dataskydd: dataprotection-SE@bshg.com.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Det är BSH Home Appliances AB, Landsvägen 32, Box 503, 169 29 Solna (hädanefter varumärket ”BSH”) som är operatör av www.care-club.com/se (”Webbsidan”) och ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. BSH behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din integritet. Av denna anledning, vidtar vi alla tillgängliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.

Din integritet

Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!
För kontaktinformation, vänligen se längst ner i denna policy eller på Kontakt- och Bolagsinformation.
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi, i denna Integritetspolicy, informera dig om typen samt omfattningen av och syftet med vår insamling, behandling och användning av personuppgifter som inhämtas i samband med din användning av Webbsidan och våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du utövar dem. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa specifika tjänster, står detta beskrivet för respektive tjänst under respektive aktuell flik.
Vi behandlar endast dina uppgifter på de sätt som Dataskyddsförordningen medger. Om du exempelvis lägger en beställning i vår e-shop får vi behandla dina uppgifter för att kunna leverera din beställning. Samma sak gäller om du använder andra tjänster på vår webbplats som kräver att dina uppgifter behandlas. Vi får också behandla dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse av det. Ett exempel på det är loggdata som vi inhämtar för att se till att webbplatsen kan användas utan problem. Om det skulle vara så att du har ett klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling hittar du information om dina rättigheter samt hur du går tillväga i den sista delen av integritetspolicyn.
I följande avsnitt beskrivs mer detaljerad information om hur dina uppgifter inhämtas, behandlas och används (dvs. personuppgiftsbehandlingens typ, omfattning och syfte).

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. Det kan tex vara ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter vi samlar in som standard

Som standard loggar vi varje användning av Webbsidan för att kunna åtgärda fel och reda ut säkerhetsincidenter. Detaljer avseende den information som vi samlar in när du besöker Webbsidan redovisas nedan under punkten ”Loggdata i webbserver” och ”Användarprofiler som vi använder”.
Alla personuppgifter som du gör tillgängliga för oss används och bearbetas av oss i det syfte som du lämnade uppgifterna. Information som du till exempel lämnar via kontaktformuläret används för att behandla din förfrågan. Om personuppgifter samlas in och behandlas på ett särskilt sätt och för en specifik tjänst, än vad som anges nedan, beskrivs denna behandling mer utförligt under flikarna för respektive tjänst.

Loggdata i webbserver

Av användarvänliga skäl skickar din webbläsare automatisk information (loggdata) till vår webbserver varje gång du besöker Webbsidan. En del av denna information lagras i loggfiler till exempel följande:

 • Datum och tidpunkt för besöket
 • Webbadress (URL) till webbplatsen som länkade hit
 • Filer som använts
 • Datavolym som överförts
 • Webbläsartyp och version
 • Operativsystem
 • ID-nummer

Som allmän regel analyserar vi loggdata endast för att analysera funktionsfel på Webbsidan eller för att reda ut säkerhetsincidenter. Informationen är nödvändig av användarvänliga skäl för att kunna leverera det innehåll som du begär vid ditt användande av Webbsidan. Loggdatan analyseras dessutom av statistiska skäl för att förbättra Webbsidan och dess undersidor.

Användarprofiler som vi använder

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Webbsidan i marknadsföringssyfte (via e-post och övrig digital marknadsföring), såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden, och för marknadsanalyser samt för att kunna anpassa Webbsidan efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID. Vi skapar och lagrar alltså användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, tex din e-postadress, som kan avslöja din identitet.
Vi samlar in data och skapar användarprofiler med hjälp av tjänsten Adobe Analytics (Omniture) från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din användning av Webbsidan överförs till Adobes servrar där den analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form och avslöjar trender i den allmänna användningen av Webbsidan. Användningsprofilen kopplas inte ihop med ditt namn, din e-postadress eller några andra detaljer som skulle kunna identifiera din som individ.
Inaktivering: Du har rätt att invända mot insamling av din användardata och mot att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan framställa din invändning på Adobes webbsida för opt-out. Om du vill veta mer om hur cookies fungerar och om opt-out-möjligheterna i Adobe Analytics, finns officiell dokumentation från Adobe på följande webbadress: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här

Adobe Test & Target

Vi inhämtar och behandlar användningsdata för ditt besök på vår webbplats med hjälp av analys-cookies och/eller JavaScript för att kunna skräddarsy webbplatsen (och nyhetsbrevet) på bästa sätt. Dina användningsdata inhämtas och används för att skapa en anonymiserad användningsprofil med ett cookie-ID.
Vi använder tjänsten Adobe Test & Target som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”) för att inhämta användningsdata och generera användningsprofiler.
Adobe Test & Target fungerar på basis av A/B-tester. Det innebär att besökaren på vår webbplats får se en annan version av webbplatsen än den ursprungliga (t.ex. med annan formgivning och annat innehåll). Genom att jämföra versionerna kan vi se vilken version av webbplatsen som användarna föredrar. Den enda information som relaterar till dig och som behandlas av Adobe Test & Target kan inte användas för att identifiera dig. Dessutom används IP-anonymisering, vilket innebär att din IP-adress kortas av innan Adobe Test & Target utför någon ytterligare behandling. Användningsprofilen kopplas inte ihop med ditt namn, din e-postadress eller några andra detaljer som skulle kunna röja din identitet.
Användningsdata sparas av den anlitade tjänsten i högst 37 månader från insamlingsdatumet.
Inaktivering: Använd följande länk om du vill inaktivera inhämtning av dina användningsdata: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout Länken nedan leder till mer information om hur Adobe Test & Targets cookies fungerar och till opt-out-alternativet: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Webbanalys med pseudonymiserade användarprofiler

Vi använder webbanalysverktyg i olika syften på webbplatsen. Nedan hittar du information om hur vi använder webbanalysverktygen, en beskrivning av hur vi behandlar data i samband med webbanalysverktyg, syftena med behandlingen och hur du kan hindra webbanalysverktyg från att inhämta och behandla dina uppgifter. Tänk på att du bara i begränsad grad kan hindra webbanalysverktyg från att inhämta och behandla dina uppgifter genom att använda cookies för inaktivering. Det finns mer information om detta i avsnittet om cookies.

Webbanalysverktyg: Google Analytics

Vi använder analys-cookies och/eller JavaScript för att inhämta och behandla användningsdata om ditt besök på webbplatsen och din användning av länkar i nyhetsbrevet (i tillämpliga fall). Syftet är att mäta användarinteraktionen på webbplatsen och anpassa den (och eventuellt nyhetsbrevet) på bästa sätt. Dina användningsdata inhämtas  och används för att skapa en pseudonymiserad användarprofil med ett cookie-ID. Din IP-adress kommer inte att lagras eller kommer att anonymiseras omedelbart efter att den har lagrats.
Vi använder Analytics-tjänsten som tillhandhålls av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (hädanefter kallad ”Google”) för att inhämta användningsdata och generera användarprofiler. Informationen om din användning av vår webbplats kommer att överföras till Googles servrar, analyseras och returneras till oss endast som aggregerade data. Denna information gör det möjligt för oss att identifiera trender för hur webbplatsen i allmänhet används. Användarprofilernas resultat kopplas inte med ditt namn, din e-postadress eller annan information som kan identifiera dig.
Användningsdata sparas av den anlitade tjänsten i högst 50 månader från insamlingsdatumet.
Inaktivering: Du kan förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out som du hittar på: https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Du hittar information om hur Google Analytics-cookies fungerar och om Googles integritetspolicy på: https://policies.Google.com/privacy.

Information som du kan komma att lämna till oss

Vid användning av våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att lämna information till oss. När du ringer till vår Kundservice, kan samtalet komma att spelas in och om du chattar med vår Kundservice kan texterna analyseras. Ytterligare information kan du komma att lämna vid varje ny dialog med oss (via telefon, sms, e-post, kontaktformulär eller genom användandet av Webbsidan). Detta innefattar även information som du lämnar när du registrerar dig som prenumerant för aktuell tjänst.
Information som du kan komma att lämna till oss är bl.a.:
För- och efternamn

 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Mobilnummer
 • Passnummer
 • Födelsedatum

För att kunna tillhandahålla betaltjänster, till exempel vid köp i e-shopen, krävs även betalningsuppgifter. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.

Information som vi kan komma att hämta om dig

Vid användning av våra tjänster kan vi komma att behöva samla in uppgifter om dig, utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss. Det kan till exempel röra sig om uppgifter från samarbetspartners och leverantörer av betalningstjänster samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
Information som vi kan komma att hämta in om dig:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information om varor/tjänster som du köpt hos/av oss
 • Historisk information om dina tidigare köp
 • Servicestatus och servicehistorik, som till exempel returer och reklamationer av produkter som du har gjort eller begärt
 • Information om hur du använder Webbsidan, inklusive svarstid för Webbsidan, metod för ankomst och lämnande, vilka eventuella nedladdningsfel som inträffat och leveransnotiser när vi kontaktar dig
 • Enhetsinformation, såsom IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattform och skärmupplösning
 • Din geografiska placering
 • Faktureringsuppgifter

 
Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för prenumeration på nyhetsbrev används de uppgifter du lämnar i samband med den registreringen endast för detta syfte och delas inte med annan part. För att du ska kunna registrera dig krävs namn och en giltig e-postadress. För att verifiera att anmälan görs av ägaren till e-postadressen använder vi en s.k. ”double-opt-in”-metod. Det betyder att vi registrerar anmälan till nyhetsbrevet och skickar ett e-postmeddelande med en bekräftelse.
Medgivande till bearbetning av dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev kan återkallas när som helst. I varje nyhetsbrev hittar du en länk för detta syfte. Du kan också avanmäla dig direkt genom att kontakta  oss via kontaktmöjligheterna som finns under fliken Kontakt- och Bolagsinformation.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post lagras de uppgifter du lämnar och används för att bearbeta din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

Användar-/medlemskonton

Du kan i vissa fall öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du behöver då genomgå en registreringsprocess där du ombeds att lämna vissa personuppgifter om dig själv.

Vår behandling av dina personuppgifter

I samband med att du köper varor eller tjänster av BSH kan dina personuppgifter komma att sparas och användas för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.
Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att användas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
 • Marknadsföra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.
 • Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.

BSH behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som tex genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning)
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)
 • Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service)
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)
 • Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service)

BSH kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som tex bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Vår behandling av dina personuppgifter: Detaljerad

ÄndamålTyp av behandlingTyp av personuppgifterLaglig grundLagringsperiod
För att genomföra dina beställningar och hantera dina köpMottagande av beställning
Identifiering
Hantering av leverans
Hantering av betalning
Hantering av reklamations- och garantiärenden
Namn
Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer)
Betalningsinformation
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
Köpinformation (t. ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress
Kundnummer
Fullgörande av köpeavtalet36 månader i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden
För att marknadsföra produkter och tjänsterVisa relevanta produktrekommendationer
Skicka direktmarknadsföring via elektroniska samt övriga kanaler
Skicka nyhetsbrev via elektroniska samt övriga kanaler
Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event
Namn
E-post
Bostadsort
Betalningsinformation
Samtycke för nyhetsbrev samt berättigat intresse för registrerade kunderNyhetsbrev – så länge samtycket består
För prenumerationskunder – 1 år efter avslutad prenumeration.
För att kunna administrera ditt användarkontoSkapandet av inloggningsfunktion
Säkerställa identitet
Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
Möjligheten för dig att följa dina köp och betalningshistorik (i e-shopen t ex).
Hantering av dina kundval om tex betalningssätt och leverans
Spara shoppinglistor,
lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder
Namn
Kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer)
Köphistorik
Användarnamn och lösenord
Betalningsinformation
Fullgörade av avtalet för BSHTill dess att användarkontot avslutas
För att bjuda in dig att deltaga i kundundersökningar och
affärsutvecklingsinitiativ som att utvärdera BSHs webbsajt, produkter och tjänster
Kommunicera med dig ang. undersökningar/initiativ
Information om aktivitet som du deltar/deltagit i
Analys av ditt beteende, intryck, svar och kommentarerNotering kring ditt intresse för framtida undersökningar
Kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer)
Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som används och dess inställningarDina kommentarer och synpunkter på våra sidor, tjänster och produkter
Data som du kan välja att dela med oss
Kön
Ålder
Civilstånd
Barn i hushållet
Boendeform
Sysselsättning
Med stöd i berättigat intresse.Så länge kundrelation består och därefter 1 år.
För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar och eventKommunicera med dig som deltar i tävlingen
Kommunicera med dig innan och efter eventet (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
Identifiera och kontrollera din ålder
Utse vinnare och förmedla vinster
Namn
Kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer)
Födelsedata
Uppgifter som du lämnar i en tävling tex bilder
Uppgifter som du lämnar vid ett event
Berättigat intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar/eventUnder den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår
För att ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om samt hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknandeKommunicera och besvara ev. frågor till kundservice (via telefon, digitala kanaler ink sociala medier)
Identifiering
Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden
Inspelning av samtal i utbildning och kvalitetssyfte
Namn
Kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer)
Ljudinspelning
Din korrespondens
Betalningsinformation
Orderuppgifter
Fullgörande av köpeavtalet vid frågor rörande köpet i övriga fall berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundservice ärendenTill dess att köpet genomförts (inkl. leverans och betalning) och för en tid om 3 år därefter i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Inspelade samtal och
chattkommunikation kan komma att sparas i högst
90 dagar. För övriga ärenden beroende på behandling som längst 2 år.
För att dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service)Skapa en användaridentitet så du kan publicera utvärderingar på våra WebbsidorNamn /användarnamn
Din ev. utvärdering av en produkt/tjänst
Behandlingen är nödvändig för tt kunna tillgodose vårt och ert berättigade intresse av att dela och ta del av produktrecensioner från användareBeroende på behandling som längst 7 år.
För att utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som tex genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, forskning och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte)Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler
Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser
Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment
Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, tex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser
Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av lager
Ge dig möjlighet att påverka vårt sortiment
Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för oss och dig som kund/besökare
Namn
Kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer)
Ålder
Kön
Orderuppgifter och andvändargenerarad data (tex klick och besökshistorik)
Korrespondens med dig samt ev. feedback från dig på våra produkter och tjänster
Tekniska uppgifter om datorn, mobiltelefonen och andra enheter som du använder och dess inställningar
Information om hur du har interagerat med oss, hur länge du använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besöktes, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten och liknande
Berättigat intresse för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls iFrån insamlande och 3 år framåt
För att förhindra missbruk av BSHs tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkraUtreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i lagerfastighet.
Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp- medlems- eller tjänstevillkor
Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång
Namn
Kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer)
Videoinspelningar från kamerabevakning
Orderuppgifter
Tekniska uppgifter om datorn, mobiltelefonen och andra enheter som du använder och dess inställningar
Uppgifter om hur våra digitala tjänster används
Rättslig skyldighet, om sådan föreligger, annars berättigat intresse av att förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)Beroende på behandling som längst 3 år
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser (tex bokföringslagen,
penningtvättslagen eller liknande)
Uppfylla rättsliga förpliktelser
enligt lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan tex avse reglerna om produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produkt-larm och produkt-återkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara)
Namn
Kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer)
Betalningsformation
Din korrespondens
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
Användaruppgifter för medlemsklubb (endast medlemmar)
Rättslig förpliktelseBokföring 7 år
(bokföringslagen)
Produktansvar 10 år (produktansvarslagen)
Produktsäkerhet 5 år
(produktsäkerhetslagen)
Penningtvätt 5 år
(lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)

Vilka kan vi komma att dela information till?

Vi kan i vissa fall komma att överföra eller dela din information till utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå när den är överförd eller delad till sådana tredje parter.
Bolag som är del av BSH-koncernen och våra leverantörer/samarbetspartnersBSH kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i BSH-koncernen och till våra leverantörer/samarbetspartners för utförandet av våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften som framgår av denna Integritetsspolicy.
För det fall tjänsteleverantörerna/samarbetspartnerna har förbundit sig att agera enligt våra strikta instruktioner vid personuppgiftsbehandling, såsom personuppgiftsbiträden i enlighet med dataskyddslagstiftningen, behövs inte ditt särskilda medgivande till dessa externa parter för att de ska kunna bearbeta dina personuppgifter. Om gällande dataskyddsbestämmelser skulle kräva att vi inhämtar ditt särskilda medgivande för att få lämna ut dina personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer/samarbetspartners, kommer vi givetvis att informera dig separat och inte vidarebefordra några personuppgifter utan ditt medgivande.
Myndigheter
BSH kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter, såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi måste enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vid avyttring
För det fall BSH säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en framtida säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar. På samma sätt kan BSH lämna och dela personuppgifter om BSHs kunder, för det fall BSH eller en väsentlig del av alla BSHs tillgångar förvärvas av en tredje part.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att bli flyttad till ett land utanför EU/EES och där bli behandlad av ett företag inom BSH-koncernen eller av någon annan av BSHs leverantörer. Då BSH är fast beslutet om att alltid skydda dina personuppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vad gör vi inte med dina uppgifter?

BSH kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtycker till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning.

Uppgifter om minderåriga

Minderåriga får inte överföra personuppgifter till oss utan målsmans medgivande.

Dina rättigheter som registrerad

Din rätt till information om dina uppgifter (s.k. registerutdrag)
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen lämnas i form av ett utdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån uppgifterna samlats in och förekomsten av eventuellt automatiskt beslutsfattande.
Vi en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att informationen lämnas till rätt person.
Din rätt att korrigera och komplettera dina uppgifter
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Din rätt till radering av dina uppgifter
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (tex sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
Din rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

 • Under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta, om du bestrider uppgifternas korrekthet
 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa
 • Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller i väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning till exempel om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.
Din rätt att återta samtycke
Om behandlingen grundar sig på samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.
Din rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll om personuppgifterna du har lämnat till oss behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Länkar till andra webbsidor

Webbsidan innehåller länkar till andra webbsidor. Om du besöker andra webbsidor gäller inte längre BSHs användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbsidor.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att tex göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur är det med cookies och liknande spårningstekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att kunna leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. För mer information om hur BSH använder cookies och liknande, vänligen se information under fliken Cookies.
Din kontaktperson för alla frågor om personuppgifter
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. För att utöva dina rättigheter enligt GDPR, fyll i formuläret . För övriga frågor som berör dataskydd: dataprotection-SE@bshg.com
Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att BSH behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Ändringar av denna Integritetspolicy
Denna Integritetspolicy kan komma att ändras vid behov för att till exempel kommunicera eventuella ändringar av våra tjänster som är av relevans för dataskyddet, på grund av teknisk utveckling, vid ändringar i BSHs organisation eller affärsstrategi eller för att uppfylla lagkrav. Av denna anledning uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i denna policy genom att besöka vår Webbsida.
Integritetspolicyn uppdaterades senast den 27. mars 2019

Användningen av cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen för att kunna leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. Enligt EU:s integritetsregler är cookies tillåtet. En cookie är en liten textfil, som automatiskt placeras i din webbläsare. Cookies påverkar hur Webbplatsen fungerar och för bästa möjliga upplevelse bör de vara aktiverade. Dessutom används cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Webbplatsen för att kunna anpassa Webbplatsen efter dina behov. Om du väljer att avaktivera cookies ska du vara medveten om att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.
Insamlingen av användardata sker via placerandet av cookie-textfilen i din browser. I samband med detta skapas ett anonymiserat användar-ID. Vi skapar och lagrar alltså användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, t.ex. din e-postadress, som kan avslöja din identitet. Du kan när som helst ändra inställningarna för att antingen acceptera cookies eller för att avaktivera cookies på din dator.
Följande typer av cookies används på Webbplatsen:

Funktionscookies

Vi samlar in information om hur du som besökare använder webbplatsen, t.ex. vilka sidor du besöker oftast, och om du får felmeddelanden från några av våra webbsidor. Dessa cookies samlar inte in någon information som identifierar dig som person. All information som samlas in om ditt besök är anonymiserad. Informationen används endast för att förbättra webbplatsens funktioner.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att webbplatsen kan komma ihåg dina val (t.ex. användarnamn, språk eller region) och anpassa funktionerna efter dessa. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg ändringar i teckenstorlek, teckensnitt och annat som du kan anpassa. Informationen som dessa cookies samlar in anonymiseras och de kan inte spåra dina aktiviteter på andra webbplatser.

Målinriktade cookies eller cookies för annonsering

Används för att tillhandahålla annonser som är relevanta för dina intressen. De placeras vanligen av annonseringsnätverk efter medgivande av webbplatsens operatör. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer.

Cookies från tredje part

Vi har vidtagit åtgärder för att försöka tillförsäkra att de cookies som används motsvarar ovanstående beskrivningar och att valet ”Acceptera” (aktivera) eller ”Avaktivera” (stäng av) kommer att respekteras. Men vissa cookies från tredje part kanske fortfarande hämtas. Tyvärr har vi ingen kontroll över dessa cookies och i det här fallet bör du referera till listan över cookies på den här sidan som innehåller ytterligare information.

Mer information om cookies

Om du vill veta mer om cookies i allmänhet och hur du hanterar dem, besök www.aboutcookies.org. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på externa webbplatser.
Du kan läsa mer om hur du skyddar din integritet på Webbplatsen här: Integritetspolicy

Varukorg

Det finns inga produkter i kundvagnen!
0

Vill du har 20 % rabatt på din första beställning?

Ja, tack!