Legal notices

Rättsligt meddelande för BSH

© Copyright

Alla rättigheter förbehålls. Texter, bilder, grafik, ljud, animationer, videor och arrangemanget på BSH webbplatser är skyddade av upphovsrätts- och andra lagar. Innehållet får inte kopieras, publiceras, ändras eller göras tillgängligt för tredje parter för kommersiellt bruk. Vissa BSH webbplatser innehåller också bilder som är skyddade av tredje parts upphovsrätt.

Varumärken och licensrättigheter

Om inte annat anges är alla varumärken på BSH webbplatser registrerade varumärken. Det gäller i synnerhet BSH varumärken, namnskyltar, företagslogotyper och emblem. Märken och designelement som används på våra webbplatser tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.
Immateriella rättigheter på BSH webbplatser, däribland patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade. Webbplatsen beviljar ingen licens att använda immateriella rättigheter som tillhör BSH eller tredje parter.

Friskrivningsklausul

Webbplatsen har utformats med största omsorg. Det går dock inte att garantera att all information på webbplatsen är korrekt. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt till följd av användning av webbplatsen, om inte sådan skada orsakas av uppsåt eller grov vårdslöshet från BSH sida.
Alternativ tvistlösning (ADR) för konsumenter bosatta i EU
Som konsument har du möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd rörande en tvist du inte lyckats lösa direkt med BSH.

Vad är ADR?
ADR är förfaranden för att utanför domstol lösa inhemska och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan, som föreslår eller ålägger parterna en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.
En alternativ tvistlösningsnämnd är inte en domstol, utan en neutral part (exempelvis en konsumentombudsman eller reklamationsnämnd) som BSH använder sig av för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Förfarandet är kostnadseffektivt, enkelt och snabbt, vilket gör det fördelaktigt både för konsumenten och för näringsidkaren som kan undvika höga rättegångskostnader och långa domstolsprocesser.

Hur initierar jag ett alternativt tvistlösningsförfarande?
Kontakta din lokala tvistlösningsnämnd nedan rörande ditt anspråk gentemot BSH. Tvistlösningsnämnden kan ge dig närmare information om sitt förfarande och besvara de frågor du har om dess process.

Allmänna reklamationsnämnden*
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige
http://www.arn.se

*Denna alternativa tvistlösningsnämnd är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klicka här  för att komma till Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.

Varukorg

Det finns inga produkter i kundvagnen!
0

Vill du har 20 % rabatt på din första beställning?

Ja, tack!